Trädgårdsdesign

Från idé till verklighet.

Vi pratar igenom vad ni har för förväntningar, tankar, egna idéer, vad fungerar idag och vad saknas.

 

Vi tittar på eventuella byggnader och dess estetik. Pratar om vilka funktioner ni tycker är viktiga, lekytor, parkeringar, uteplatser, sittytor, osv. Vad ska platsen i fråga förmedla, avkoppling, nytänk, fart, tradition, stabilitet, lugn osv.

 

Ni bestämmer hur omfattande ni vill att ritningarna skall vara. Från enklare skiss till en detaljerade trädgårdsritningar med helhet i form, växtval och övriga material som marksten, skötsel och funktion. Vi hjälper er gärna med utformning av staket och insynsskydd, val av möbler och urnor.

 

En av grön forms styrkor är vårt samarbete med andra kompetenta och nytänkande hantverkare i många av våra projekt. Därmed kan du som kund alltid känna dig trygg att resultatet och genomförandet följer de regler och normer som gäller vid byggnationer i mark, samt att de estetiska värdena som utformning, materialval och växtval tas tillvara på bästa sätt.

 

Vi hjälper dig gärna genom hela arbetet från idé till färdigt resultat och skötsel med uppföljning och skötselplan över tid.

Vid jobb som kräver grävmaskiner, landskapsingengör och stensättare arbetar vi sida vid sida med utemiljögruppen.


Tillsammans har vi en bred kunskap om mark, material för anläggning av parker, trädgårdar och allmänna gröna och hårdgjorda ytor med tillbehör.

 

Som kund har du då tillgång till Trädgårdsdesigner, Florist, Landskapsingengör, Trädgårdsmästare, Grävmaskinist och Stensättare.

 

kontakta oss på 070-597 16 69

alt. info@gronform.se