Trädgårdsdesign

Från idé till verklighet.

Vi pratar igenom vad du har för förväntningar på din trädgård, vad fungerar idag och vad saknas. Vilka funktioner är viktiga hos dig, lekyta, växthus, parkering, uteplatser osv.

Vi pratar om vad ni har för personlig stil och smak, vad ni gillar när det gäller färg och form och tittar på vad som kan passa er och ert hus. 

 

Ni bestämmer hur omfattande ni vill att ritningen av er trädgård skall vara. Från enklare skiss till en detaljerad trädgårdsritning med helhet i form, växtval och övriga material tex. marksten, skötsel och funktion. Vi hjälper er gärna med utformning av staket och insynsskydd, val av möbler och urnor.

 

En av grön forms styrkor är vårt samarbete med andra kompetenta och nytänkande hantverkare i många av våra projekt. Därmed kan du som kund alltid känna dig trygg att resultatet och genomförandet följer de regler och normer som gäller vid byggnationer i mark, samt att de estetiska värdena som utformning, materialval och växtval tas tillvara på bästa sätt.

 

Vi hjälper dig gärna genom hela arbetet från idé till färdigt resultat och skötsel. 

Vid jobb som kräver grävmaskiner, landskapsingengör och stensättare arbetar vi tillsammans med utemiljögruppen.


Tillsammans har vi en bred kunskap om mark, material för anläggning av parker, trädgårdar och allmänna gröna och hårdgjorda ytor med tillbehör.

 

Som kund har du då tillgång till Trädgårdsdesigner, Florist, Landskapsingengör, Trädgårdsmästare, Grävmaskinist och Stensättare.

 

Vi säljer träd, buskar, perenner och sommarblommor i partier.

 

kontakta oss på 070-597 16 69