trädgårdsskötsel

Skötsel av din trädgård.


krattning

trädfällning
gräsklippning
beskärning av träd och buskar
häckklippning
ogräsrensning i rabatter buskage
ogräsbekämpning i plattsättningar, grusgångar.
gödsling
underhåll som omplanteringar av rabatter buskage och gödsling
trimning av gräs
bevattning